Pesten

Pesten:
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.
 
  1. Op school springen we direct in op bepaalde gebeurtenissen in de groep of daar buiten.
  2. Ook kinderen die ergens bij betrokken zijn geweest uit andere groepen worden zo snel mogelijk hierover benaderd.
  3. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. komen in de methode leefstijl,  maar ook in de dagelijkse praktijk aan de orde. 
  4. Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals; spreekbeurten, rollenspelen, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en groepsopdrachten. 
  5. Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. 

Dit is een korte samenvatting van ons pestprotocol.

Klik hier voor het hele document.